Varumärke

Tankar, känslor, attityder. Varumärket är den samling associationer som människor kopplar till ditt företag och det du erbjuder. Med kommunikation och reklam kan du fylla varumärket med rätt värden och skapa en image som människor tror på.

Starka varumärken tar sig in i folks medvetande och stannar där

Varumärkesbyggande handlar om att ge varumärket en identitet, en image, som framkallar positiva associationer.

Arbetet går ut på att ta en plats i människors medvetanden och hålla fast vid den. Förutom att attrahera nya kunder och öka lojaliteten kan ett starkt varumärke höja marknadsvärdet, minska priskänsligheten och underlätta kommunikationen.

Varumärkets identitet ska engagera och hålla över tid

Vilken position ett varumärke ska sträva emot beror på vilka egenskaper som gör varumärket unikt.

På Ekermann hjälper vi dig genom hela processen, från varumärkesanalysen till paketeringen. Med strategiskt kompetens, kreativ höjd och kommunikativ spets formar vi en identitet som speglar varumärkets värden, engagerar och håller länge. I alla kanaler.

Med en bra varumärkesplattform blir det enkelt att hålla kursen

För att bygga och vårda varumärket måste alla inblandade veta vad som gäller. Som strategiskt styrdokument är varumärkesplattformen ett utmärkt redskap för att skapa en sammanhållen bild av varumärket både internt och externt.

Plattformen beskriver varumärkets personlighet och inriktning. I den får medarbetarna svar på varför varumärket finns, vad som gör det unikt, hur det ska se ut och upplevas, vad ni ska säga och till vem.

Varumärkesplattformens utformning och innehåll kan variera. Vi utgår alltid från ditt varumärke och dina mål. Resultatet blir en användbar digital plattform som redogör för varumärkets alla delar på ett överskådligt och lättillgängligt sätt.