Analys & strategi

Bra kommunikation är ingen tillfällighet. Den kommer ur förståelse, kunskap, kreativitet och en genomtänkt strategi med tydliga mål. Vi hjälper dig från start till mål.

Smarta strategier gör skillnad i praktiken

Med strategin skapar vi plattformen för alla delar av kommunikationen. Konceptet, profilen, paketeringen. I strategin definieras olika aktiviteter, vilka syften de fyller och vem som bär ansvar för genomförandet. Den anger tidpunkten för varje insats och svarar på vilka målgrupper och kanaler som ska prioriteras. På så sätt bildar strategin en gemensam struktur som guidar alla på företaget i samma riktning.

Insikterna lägger grunden

Alla strategier som vi skapar, skapar vi med utgångspunkt i varumärkets värden och mål. Grunden till en effektiv strategi ligger i research- och analysarbetet. Ju mer vi lär oss om företagets filosofi, vision, kärnvärden, nuläge, målgrupper och målsättning, desto bättre förutsättningar har vi att skapa kommunikation som engagerar och ger resultat.

Implementeringen är avgörande

Vi brukar jämföra strategin med en stig som stakar ut vägen mot målet. När alla är överens och på det klara om vilken väg vi ska gå är det dags att omvandla strategin i praktiken. Då återstår bara det viktigaste. Att genomföra det vi kommit överens om och följa den riktning som strategin visar. I annat fall riskerar stigen att växa igen och leda oss på omvägar mot målet.