3D-visualisering

Realistisk 3D-visualisering är ditt bästa argument när du vill skapa intresse och förståelse för en idé som ännu inte existerar i verkligheten. Med bilder, grafik och animationer framställer vi din idé eller färdiga produkt i sin rätta miljö – med en detaljnivå och komposition som övertygar.

Gör ett djupt intryck och lämna inget åt fantasin

3D-visualisering är ett brett fält som gör stor nytta i många olika sammanhang. Det kan handla om allt från produktvisualisering och förpackningsdesign till att visualisera miljöer och möblera lokaler som ännu bara finns på idéstadiet. Att visualisera i 3D är ett utmärkt alternativ till fotografering, i synnerhet när det inte finns något att fota, samtidigt som det är både effektivt och effektfullt när du vill presentera idéer och produkter med rörliga bilder och animationer.

Produkter och miljöer som är uppbyggda i 3D är enkla att anpassa för nya ändamål. Du kan när som helst ändra färger, perspektiv och ljussättning.

Vi skapar den verklighet du vill ha

På Ekermann hjälper vi dig att illustrera fotorealistiska bilder och filmer som höjer intresset och förståelsen för din idé. Vi behöver inte ens en färdig produkt för att komma igång. Det räcker med en idé, ritning eller servettskiss för att ge oss alla förutsättningar att visualisera verkligheten precis som du vill ha den.