Mässa

Mässor och event är utmärkta tillfällen att sälja in tjänster, produkter och knyta värdefulla kontakter. Med en monter som utgår från ditt varumärke, dina behov och din budget ser vi till att du utnyttjar mässplatsen till fullo.

En genomtänkt monter syns i mässmyllret

På mässan är det många om budet. Alla vill synas och höras samtidigt. Med en kreativ och smart monter har du gett dig själv ett försprång. Du sticker ut. Och då ökar chansen att besökarna stannar till.

Vi bygger smarta och flexibla montrar

Till oss kan du vända dig för att få hjälp med hela mässkonceptet eller utvalda delar. Vi skapar en genomtänkt monterdesign med relevant och målgruppsanpassad kommunikation. Vi tar hand om projektledning, bokningar och beställningar, ser till att logistiken fungerar och att tidplanen hålls. Om behovet finns hjälper vi dig även med monterproduktion och nedmontering.