Grafisk profil

En genomtänkt och tydlig visuell identitet lönar sig. Profileringen stärker varumärket och ökar igenkänningen. Av oss får du en grafisk profil som går hand i hand med verksamheten och som på ett enkelt sätt hjälper dig att kommunicera en sammanhållen bild av varumärket.

Ett verktyg för att hålla ihop varumärkets alla delar

Den grafiska profilen är riktlinjer för användandet av företagets logotyp, färger, typografi, bildmanér och övriga grafiska element. Genom att följa manualen ger du varumärket en enhetlig visuell identitet. Detta resulterar i flera positiva effekter. Det gör att människor lättare minns och känner igen ditt varumärke. Ofta är den visuella identiteten helt avgörande i kundens beslutsprocess.

Varumärkets visuella identitet är summan av alla delar

En bra grafisk profil utmärker varumärket, väger in alla delar och skapar omedelbar igenkänning. Viktigast av alla komponenter är logotypen. Logon ska föra tankarna till företaget eller produkten, kunna stå för sig själv och fungera i alla kanaler. När vi utvecklar din grafiska profil synar vi både helheten och detaljerna. Ur alla vinklar.

Vi samlar alltihop i en lättillgänglig digital handbok

Med inspiration från varumärkets värden och egenskaper skapar vi en tydlig design och profil. Det kan vara en redesign av ett befintligt varumärke eller ett mer omfattande arbete där vi skapar ett helt nytt uttryck för ett nystartat företag. Det färdiga resultatet blir en lättillgänglig digital manual som gör det enkelt för alla medarbetare att hålla en röd tråd genom hela varumärket.