Svensk Presshärdning

Svensk Presshärdning AB är branschens främsta tillverkare av härdade slitdelar till jordbruksmaskiner.

Ett världsledande företag i jordbruksbranschen

SPH ligger i framkant inom en rad områden i sin bransch. Förutom en tekniskt fingerfärdig personalstyrka är tillverkningsprocessen nästan helt automatiserad med högteknologiska maskiner och mycket avancerad robotteknik.

Grafisk profil

För att öka SPH:s varumärkeskännedom utvecklade vi en ny grafisk profil från grunden. Resultatet samlade vi en lättillgänglig digital handbok som gör det enkelt för medarbetarna att hålla ihop varumärkets alla visuella delar.

Hemsida i WordPress

Parallellt med den grafiska profilen lät vi en ny hemsida växa fram. SPH bad om en modern och renodlad design med informativ och kärnfull kommunikation.

Företagsfilm

Nästa naturliga steg i vårt samarbete blev en företagsfilm. Förutom att höja besökarens upplevelse på hemsidan hjälper filmen till att beskriva verksamheten vid kundmöten och i andra presentationssammanhang.